E-postadresser till företag

Kontakta beslutsfattare i svenskt näringsliv

Marknadsinformation i Sverige AB samlar, genom egna telefonintervjuer, direkttelefonnummer och e-postadresser till företagens högsta beslutsfattare.

Beroende på företagens storlek samlar vi olika antal titlar. Bland företag under tio anställda är det vanligtvis VD:n som fattar de viktiga besluten om inköp.

E-postadresser till företag

I gruppen 10-49 anställda samlar vi också e-postadresser till ansvariga inom HR, ekonomi, marknad, inköp, försäljning och IT. 

Bland företag med minst 50 anställda, tar vi dessutom reda på vilka det är som till exempel är utbildningsansvarig, IT-driftansvarig  och kvalitetsansvarig.

De största företagen, med minst 200 anställda levererar vi också e-post och direkttelefonnummer till titlar såsom controller, produktionsansvarig och logistikansvarig.

 


Uppdaterad information

Register med namngivna beslutsfattare ska uppdateras regelbundet. I våra egenutvecklade telemarketingverktyg finns samtliga företag inlagda, de plockas automatiskt upp i projekt när det är dags för vår personal att kontrollera och komplettera uppgifterna.

Genom vår systematiska arbetsmetod kan vi erbjuda marknadens bästa täckning och kvalitet för dig som vill kommunicera med valda målgrupper via e-postmarknadsföring.

Täckning av e-post

 I regel har vi minst 20 % bättre täckning än någon annan aktör på marknaden.

Exempel: Det finns cirka 43 500 företag i Sverige med minst 20 anställda. Bland dessa har vi namngivna VD till 41 500 st till vilka det finns 26 500 e-postadresser.

Företagskontakt.se kan du enkelt göra urval av de företag som du vill komma i kontakt med. Du kompletterar urvalen med e-postadresser till företag, namn på beslutsfattare och en mängd annan företagsinformation.

Nå högsta beslutsfattarna bland svenska företag och organisationer