Marknadsinformation i Sverige AB har utsetts till Gasellföretag i Dagens Industris årliga uttagning. – Vi är självklart glada över att vi klarat de krav DI har för att ett företag ska anses vara ett av...

Läs mer

Peter kommer närmast från UC Marknadsinformation AB bland annat som försäljningschef och teamledare i sammanlagt sju år. Peter har tjugo års bakgrund inom affärsinformations branschen och har tidigare äv...

Läs mer

Som ett led i en ambitiös strategi för den svenska marknaden allieras tre starka partners inom försäljning och leverans av informationstjänster. PostNord Sverige AB, Marknadsinformation i Sverige AB oc...

Läs mer

Marknadsinformation i Sverige AB har nyligen utvecklat en av marknadens mest flexibla API lösning för adressinformation till personer och företag. Slagningar kan göras utifrån personnummer, organisations...

Läs mer

Marknadsinformation i Sverige AB lanserar nya funktioner i urvalssystemen personkontakt.se och foretagskontakt.se. Funktionen innebär importmöjlighet av organisationsnummer eller personnummer inför ex...

Läs mer

Marknadsinformation i Sverige AB hjälper UNHCR med registervårdstjänster, så att de kan arbeta med tillförlitliga och uppdaterade register i sitt arbete att komma i kontakt med potentiella bidra...

Läs mer

Ändring av namn gjordes hos Bolagsverket per den 16 juni 2015. I och med vår strategi att erbjuda marknaden ett komplett tjänsteutbud så byter vi namn från DataDIA AB till Marknadsinformation i Sverige AB. V...

Läs mer

Marknadsandelar, förändringar och nyförsäljning Underlaget för rapporten är framtaget under januari 2015 och bygger på egna utförda intervjuer med högsta ansvariga inom IT- och ekonomiavdelningen bland ...

Läs mer

De som flyttar mest är i åldern 25-29 år och består till 54,5 % av män. En grupp som också utmärker sig som frekventa flyttare är barnfamiljer, främst de med barn i åldern 5-9 år. Inom samtliga län har i...

Läs mer

DataDIA AB är glada över möjligheten att få stödja Friends i deras kommunikation med skolor och näringsliv. Organisationen Friends jobbar för barnens rättigheter och framför allt mot mobbning.

Läs mer