DataDIA lanserar ett nytt system för urval och köp av företagsinformation online. Databasen uppdateras regelbundet med senaste informationen från SCB, Skatteverket och Bolagsverket, kompletterat med 1 20...

Läs mer

Vi intervjuar regelbundet IT- och ekonomichefer i svenska företag med fler än 50 anställda och frågar bland annat vilket ekonomisystem de använder. Rapporten visar hur marknadsandelarna av nynistallation...

Läs mer

DataDIA sponsrar Sveriges Marknadsförbund och deras årliga event Tendensdagen. Årets Tendensdag hålls på Berns och Chinateatern den 25 oktober. Kom och möt oss där! Läs mer om Tendensdagen »

Läs mer

Kommuner har i uppdrag att kommunicera viktig information till näringslivet inom respektive region. Det bör ske på ett så kostandseffektivt sätt som möjligt och det är klart att information via e-post är...

Läs mer

Vi på DataDIA tackar alla kunder och samarbetspartners för det här året! Vi har i år helt avstått från att dela ut julklappar. Istället har vi återigen valt att stödja Rädda Barnen, som vi ser som en av alla...

Läs mer

I samband med att vi regelbundet intervjuar IT- och ekonomiansvariga på alla företag och organisationer i Sverige med 50 anställda eller fler, frågar vi bland annat vilket ekonomisystem (ERP) de använder...

Läs mer

Antalet personliga e-postadresser till de absolut viktigaste beslutsfattarna i svenska företag med minst 20 anställda passerade i april 65 000. Som komplement till dessa finns även cirka 20 000 info-adre...

Läs mer

Tack till alla som besökte oss på Business IT 2011 - vi skapade en hel del nya kontakter som vi ser fram emot att utveckla i framtiden!

Läs mer

DataDIA tar idag ett stort steg framåt i och med övergången till registeruppdatering online i det egenutvecklade systemet Diamonds. Det innebär en väsentligt snabbare och effektivare datainsamling. Även ...

Läs mer

Nu kan vi börja leverera namn på beslutsfattare och personliga e-postadresser även bland företag med 10-19 anställda. Exempelvis har vi 97 procents täckning på namngivna VD. Vi samlar även in hemsida, in...

Läs mer