Registervård och personnummersättning

Använd dagsfärska adress- och telefonuppgifter

Inför registervård identifierar vi posterna i ditt kundregister så att du kan få uppdaterade adress- och telefonnummeruppgifter.

Det finns flera anledningar till personnummersättning. Det är kostsamt att skicka information till fel adress och det skadar företags rykte vid utskick till avlidna personer. Personuppgiftslagen kräver dessutom regelbunden uppdatering av information om privatpersoner.

Vill du se vad som utmärker din målgrupp och fördelning utifrån kön, region, ålder och boendetyp så är det viktigt att veta vem kunden är. Om du vill bearbeta nya målgrupper så förutsätter det också en personnummersättning inför exkludering i ett urval. 

Löpande registervård

När vi identifierat posterna i ditt kundregister kan vi lägga upp rutiner för löpande filuppdateringar med valfri frekvens. Det innebär att du alltid kan lita på att dina uppgifter är korrekta.

Kontakta gärna oss. Vi berättar gärna om registervård och kompletterande information till era kundgrupper. 

Telefonnummersättning

Marknadsinformation i Sverige AB levererar hem- och mobiltelefonnummer. Inför en telefonnummersättning bestämmer ni också antal telefonnummer till varje post. 

Vid behov uppdaterar vi också era befintliga telefonnummer mot NIX-registret.   

Nå högsta beslutsfattarna bland svenska företag och organisationer