Registervård

Använd dagsfärska adressuppgifter och telefonnummer

Unika verktyg för matchning, registervård och uppdatering av adressuppgifter ger dig dagsaktuella adresser och telefonnummer till de konsumenter som finns i ert kundregister.

I och med den nya dataskyddsförordningen har vi vidareutvecklat moderna och säkra förbindelser för dataöverföring och fler alternativa tillvägagångssätt vid regelbunden automatiserad registervård.

I samband med registervård identifieras posterna inför säker matchning. Informationen kan sedan också användas i våra urvalssystem för att se vad som utmärker dina kunder utifrån exempelvis region och boendetyp. Kriterierna kan sedan användas inför urval av de som mest sannolikt kommer att bli era nya kunder.

Löpande registervård

När vi identifierat posterna i ditt kundregister kan vi lägga upp rutiner för löpande filuppdateringar med valfri frekvens. Det innebär att du alltid kan lita på att dina uppgifter är korrekta.

Kontakta gärna oss om du vill höra mer om registervård eller om du vill ha den tekniska specifikationen inför uppsättning av säker filöverföring.

Telefonnummersättning

Marknadsinformation i Sverige AB levererar hem- och mobiltelefonnummer. Vid en telefonnummersättning bestämmer ni antal telefonnummer till varje post och om leveransen ska innehålla NIX-fria eller NIX-markerade telefonnummer.

Kontakta oss för diskussion av registervård