Frågor och svar om GDPR

Dataskyddsförordningen/GDPR

Här svarar vi på frågor i samband med den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft den 25 maj 2018. Vi följer lagstiftning där GDPR, Lagen om elektronisk kommunikation (LEK), regeringens proposition gällande ändring i Mediegrundlagen, Marknadsföringslagen och Swedmas Allmänna regler vid direktmarknadsföring i vilken vi har författat de riktlinjer som skall gälla vid marknadsföring via e-post B2B.

Syftet med svaren är att ge en vägledning åt frågeställaren, inte att ge en fullständig dokumentation om de krav och lagar vissa företag kan tänkas beröras av. Marknadsinformation i Sverige AB tar därmed inget juridiskt ansvar för de svar, och tolkning av våra svar, vilka presenteras nedan.


Har du frågor du vill ställa om GDPR? Då kan du skriva till oss på gdpr@marknadsinformation.se

  • Hur ska vi göra när andra företag ger oss företagsuppgifter via formulär på hemsida?
  • Vi köper listor av er, kommer vi att kunna fortsätta med DR-reklam?
  • Vad ska vi tänka på som förmedlar lån till konsumenter och som köper adressregister?
  • Hur ska jag som mäklare hantera spekulanter, köpare och säljare i mina system?
  • Vi levererar mat till skolor och har information om elevers allergier, vilka GDPR regler gäller?
  • Remarketing och nya GDPR
  • Marknadsföring i samband med att GDPR införs
  • Register med telefonnummer efter maj 2018
  • Är det okey att samla e-postadresser och göra utskick?
  • Förening med register på medlemmar, vad ska vi göra för att inte bryta mot GDPR?

Har du frågor om GDPR som du vill ha svar på?