Andel kvinnor i landets ledningsgrupper-GAMMAL

Rapporten belyser kvinnors representation inom företagens operativa ledningsgrupper, och ser även till riskklassificering i olika grupper, ledda av kvinnor respektive män, och vi lyfter fram typiska kvinnliga respektive manliga nischer och ansvarsområden.

Läs rapporten här »