API – Personuppgifter och företagsinformation

Marknadsinformation i Sverige AB har nyligen utvecklat en av marknadens mest flexibla API lösning för adressinformation till personer och företag. Slagningar kan göras utifrån personnummer, organisationsnummer, namn eller telefonnummer.

Teknisk specifikation översändes vid förfrågan, integration sker kostnadsfritt inför test- och utvärderingsperiod.