DataDIA ERP-marknaden 2015

Marknadsandelar, förändringar och nyförsäljning

Underlaget för rapporten är framtaget under januari 2015 och bygger på egna utförda intervjuer med högsta ansvariga inom IT- och ekonomiavdelningen bland företag med minst 50 anställda. Totalt finns det cirka 7 500 företag och organisationer i målgruppen. Bland dessa har vi nyligen utfört 3 500 intervjuer vilka vi bygger våra beräkningar på.

Vi redovisar ERP systemens marknadsandelar i olika segment och de system som har störst nyförsäljning.

Vid intervjutillfället får vi svar på prioriterad investering inom företagen. Vi visar överskådligt trender för ERP-system samt totalt inom IT och jämför med förändring i BNP/Capita över de senaste fem åren.

Kontakta oss gärna för prisuppgift på rapporten.