DataDIA förstärker utvecklingssidan

Vi hälsar Peter Kadkhodayan välkommen till oss! Han kommer att förstärka vår utvecklingsavdeling och arbeta med vår kommande on-line-lösning med tillhörande integrering till andra system och databaser. Peter har tidigare arbetat bl.a. som konsult inom systemutveckling och systemintegration och kommer senast från företaget E-Man.