DataDIA har bäst täckning – jämförelse av e-postadresser till beslutsfattare mot PAR.