DataDIA uppdaterar online

DataDIA tar idag ett stort steg framåt i och med övergången till registeruppdatering online i det egenutvecklade systemet Diamonds. Det innebär en väsentligt snabbare och effektivare datainsamling. Även våra utvalda samarbetspartners i Danmark, Norge och Finland kan arbeta direkt i vårt gränssnitt och uppdatera register lika snabbt som våra egna TM-medarbetare.