DataDIAs ERP-rapport 2013

Årets rapport om ERP mäter, liksom tidigare årsrapporter, marknadsandel och andel av nyförsäljning. Till skillnad mot tidigare har vi lagt till ett jämförelseår för att kunna redovisa de förändringar som skett under tidsperioden. Vi har också kompletterat rapporten med en kort beskrivning av samtliga redovisade leverantörer.

Läs en förkortad version av rapporten »
(Vänligen kontakta oss för rapporten i sin helhet.)