ERP nyinstallationer och marknadsandelar 2011

Vi intervjuar regelbundet IT- och ekonomichefer i svenska företag med fler än 50 anställda och frågar bland annat vilket ekonomisystem de använder. Rapporten visar hur marknadsandelarna av nynistallationer av ERP/affärssystem fördelar sig mellan de största leverantörerna i Sverige.

Läs rapporten »