27 May 2024

Fördelningsrapport - kvinnor i ledande befattningar

Marknadsinformation i Sverige AB har under lång tid regelbundet samlat information om köns­fördelningen bland de högsta besluts­fattarna. Vi kan nu ge en komplett­erande bild av köns­fördelningen bland operativa besluts­fattare i ledande ställning, att jämföra med den offentligt tillgängliga statistiken över könsfördelning i styrelsegrupperna.

Rapporten, som baserar sig på intervjuer bland aktiebolag i Sverige med 50 anställda eller fler, belyser andelen kvinnor i befattningar som VD, ekonomi- och IT-ansvarig med förändringar över de senaste tio åren. Andelen kvinnliga VD är fortfarande förhållandevis låg; därför presenteras även hur fördelingen ser ut i lednings­gruppen när man exkluderar VD-posten – då blir andelen kvinnor väsentligt högre.

Läs rapporten här »