21 Apr 2024

Färre skaffar husdjur - coronatrenden över

Intresset för att skaffa husdjur ökade markant under coronapandemin, men nu har trenden lagt sig. Det märks främst bland dem som köper hund.

Under år 2023 skaffade vi 26 425 hundar. Under 2022 var siffran 48 676 och år 2021 var siffran 58 675, vilket är en minskning med 55%.

De vanligaste hundraserna i Sverige är labrador retriever, golden retriever, tax och schäfer, och de fem vanligaste hundnamnen är Molly, Bella, Charlie, Doris och Sally.

Samma nedåtgående trend gäller för hästar. Antal nyregistrerade hästsläp 2021 var 1 869 stycken. År 2022 var det 1 392, år 2023 var det 911. Det innebär en minskning med drygt 51 % mellan 2021 och 2023.