Flyttstatistik i Sverige

De som flyttar mest är i åldern 25-29 år och består till 54,5 % av män. En grupp som också utmärker sig som frekventa flyttare är barnfamiljer, främst de med barn i åldern 5-9 år.

Inom samtliga län har inflyttning ökat mer än utflyttning.

Stockholms län har ökat mest, där är det hela 29,5 % fler inflyttande än utflyttande. Västmanlands län kommer på andra plats med 23 % och Västerbottens län kommer sist med 7,8 %.

Uppsala och Kronobergs län har störst andel nyinflyttade i förhållande till befolkningsmängd. Länen har ökat med cirka 4,5 %. Västra Götalands län har ökat minst om cirka 2,8 %.

Vill du göra urval, beräkna antal i målgrupper eller se fördelningar?
Kontakta oss för att skapa kostnadsfria inloggningsuppgifter så att du kan ta del av samtliga kriterier.