14 Jan 2024

Inflyttningsstaden Luleå

Fler flyttar till Luleå än från Luleå. Precis som i andra kommuner med högskolor och universitet är det fler som flyttar till än från kommunen under det tredje kvartalet, medan flyttnettot är som minst under andra kvartalet.

Flyttat från övriga landet till Luleå kommun: 2 165 personer. Flyttat inom Luleå: 8 016 personer. Flyttat från Luleå till övriga landet: 2 040 personer.