21 Mar 2024

Jubilarer och nyfödda

Fyller du 50 i år? Grattis! Då är du en av 135 208 personer som gör det. Har din arbetsgivare kollektivavtal, eller finns det i avtalet en skrivning kring ledighet vid 50-årsdag, så har du rätt till en dags permission i samband med din 50-årsdag. I år fyller även 135 769 personer 60 år och 122 755 blir myndiga.

Antalet nyfödda har dock minskat markant de senaste åren. Den totala befolkningsökningen år 2023 blev den lägsta på 22 år, och antalet födda barn per kvinna det lägsta som någonsin uppmätts. Barnafödandet har i relation till Sveriges invånare aldrig varit lägre, visar ny statistik från SCB.

2021 föddes 115 136 barn.
2022 föddes 105 103 barn.
2023 föddes 94 407 barn.

Det är en minskning med 18 % mellan år 2021 och 2023.

Källa: SCB