Målgruppen 10-19 anställda tillgänglig

Nu kan vi börja leverera namn på beslutsfattare och personliga e-postadresser även bland företag med 10-19 anställda. Exempelvis har vi 97 procents täckning på namngivna VD. Vi samlar även in hemsida, infolåda, titlarna ekonomi- och IT-ansvarig, mobiltelefonnummer och e-postadresser - som vanligt genom egen telemarketing.