Marknadsandelar, nyinstallationer och kundnöjdhet - ERP

I samband med att vi regelbundet intervjuar IT- och ekonomiansvariga på alla företag och organisationer i Sverige med 50 anställda eller fler, frågar vi bland annat vilket ekonomisystem (ERP) de använder, och hur nöjda de är med systemet. Årets undersökning bygger på drygt 3700 svar, vilket alltså är nära hälften av målgruppen.

Läs rapporten »

Läs Computer Sweden's artikel »