NIX mobiltelefon

Den 1 februari släpper NIX-föreningen det omtalade register som gäller för mobiltelefon-

abonnemang. Detta ställer högre krav på oss som levererar urval av persondata och kontaktinformation inom svenskt näringsliv. DataDIA AB har fjorton års erfarenhet av det något komplicerade regelsystem som styr urval av persondata.

Vi har nu valt att ha ett närmre samarbete med Eniro. Inom kort lanserar vi ett urvalssystem online innehållande adresser och telefonnummer till 6 miljoner personer i Sverige. Här kan våra kunder själva göra urval och få leverans i Excelformat vi e-post. Uppdaterat och NIX-fritt eller NIX markerat.