Nytt starkt partnerskap förenar kompetens inom analys och målgruppsurval

Som ett led i en ambitiös strategi för den svenska marknaden allieras tre starka partners inom försäljning och leverans av informationstjänster. PostNord Sverige AB, Marknadsinformation i Sverige AB och Geomatic A/S är den nya starka treklövern inom direktmarknadsföring och kommunikation.

"Vi samlar krafterna så att våra kunder kan dra nytta av kunskapsöverskridande arbete i form av analyserade målgrupper i kombination med kompetenta system för urval av rätt målgrupp inom B2C. Vi har skapat förutsättningarna för att kunna arbeta mer flexibelt i enskilda kundprojekt"  förklarar CEO och grundare av Geomatic, Martin Glarvig.

”Transformationen mot att leverera mera datadriven analys inom PostNord leder nu på allvar till en mer specialiserad och datadriven kommunikation. Detta förstärks ytterligare av vårt nya partnerskap", säger Head of Data & Insight, PostNord, Mette Dreier.

PostNord, med sin breda kontakt och kontinuerliga dialog med så gott som alla företag på den svenska marknaden, kommer att fronta kunderna genom ett stort antal försäljningspunkter. Marknadsinformation i Sverige med sin långa erfarenhet inom prospektering och urvalssystem av adresser gällande både privatpersoner och företag kommer att stärka samarbetet. Genom integrerade lösningar i intuitiva onlineverktyg kommer användare och slutkunder att få full inblick i egen kundstruktur och möjlighet att bearbeta marknaden med helt nya förutsättningar. I grunden för analys ligger Geomatics nya nordiska kompetenscentrum inom datamodellering vilken ger analytiskt stöd och en förbättrad datagrund med livsstils- och segmenteringsmodellen conzoom®.

"Vi har jobbat parallellt sedan lång tid och vi kan varandras verksamheter väl. Ett fördjupat samarbete och integration mellan system för analys och urval bäddar för användarvänliga kundupplevelser där resultat skall tala för sig själv” menar Anders Segerlund, affärsutvecklings- och partneransvarig på Marknadsinformation.

Marknadsinformation i Sverige fördjupar sitt samarbete gällande kommunikation och licensförsäljning inom den svenska marknaden som partner till Geomatic. Geomatic utökar även med mer svensk personal på kontoret i Köpenhamn, detta i syfte att upprätthålla kunskap och förståelse för den svenska marknaden och samtidigt vara nära kunder och personalintensiva projekt i nära samarbete med PostNord och Marknadsinformation

”Vi tror att det finns ett stort behov för svenska företag att analysera sin målgrupp genom att ställa egna kunder, bra och sämre, mot samtliga konsumenter i Sverige. Först då får man en klar blick över de målgrupper man främst bör bearbeta”, säger Niklas Linder, VD på Marknadsinformation i Sverige AB.