Rapport ERP-system 2014

DataDIA ABs rapport ERP-system 2014 belyser de största systemens marknadsandelar, genomsnittsålder och hur det har gått med nyförsäljning sedan 2010 på den svenska marknaden. De mindre systemen, så kallade affärs- och ekonomisystem, är exkluderade i sammanställningen trots att de i vissa fall kan ha större antal implementationer än de redovisade.

Läs en förkortad version i PDF

Kontakta oss för att ta del av rapporten i dess helhet