Stort tapp av affärssystem/ERP nyinstallationer 2009

DataDIA har i dagarna färdigställt den årliga undersökningen vad gäller spridning av affärssystem i Skandinavien.

Marknaden för nysålda affärssystem bland Skandinaviens största företag minskade 2009 med hela 50,6 % jämfört med 2008 hos de mest spridda systemen, Top15-gruppen.

Läs en sammanfattning av rapporten »