Utökad satsning i Norden

DataDIA utökar Norden-satsningen till att täcka över 9000 företag i Norge, Danmark och Finland.

Vi samlar de sju högsta beslutsfattarna med både namn och personlig e-postadress, hemsida, typ av affärssystem, m.m.

Urvalet innehåller samtliga företag, inklusive offentlig sektor, över 20 MEUR i årsomsättning.