Marknadsundersökningar

Intervjuer och kartläggningar

Marknadsinformation i Sverige AB har sedan 1985 samlat namn på beslutsfattare, personliga e-postadress och direkttelefonnummer. Vi intervjuar företagen i egen regi och har idag marknadsledande täckning vad gäller kontaktinformation till de högsta beslutsfattarna. 

Vi kontrollerar och rättar eventuella felaktiga telefonnummer vilka finns registrerade hos Bolagsverket. Cirka 6% av dessa felaktiga. SCB:s företagsregister Basun använder sig av Bolagsverkets information vilket tyvärr medför felaktigt leveransinnehåll bland de leverantörer som inte aktivt ändrar informationen. 

Vid våra dagliga intervjuer samlar vi också bland annat infoboxar och hemsidor. 

Rapporter om ledningsgrupper 

Vår marknadsledande täckning av kontaktinformation har medfört att bland andra Dagens Nyheter, Chef och Veckans Affärer har publicerat artiklar utifrån våra rapporter och sammanställningar.

Vår erfarenhet av att kartlägga marknaden och företagens IT-miljö genom intervjuer med ekomomi- och IT-chefer har bidragit till att vi har fått specifika uppdrag av bland andra SAP, Microsoft och APR - Apple Premium Resellers.

Nå högsta beslutsfattarna bland svenska företag och organisationer