PuL, lagar och policy

Lagar och regler

Marknadsinformation i Sverige AB har sökt och erhållit utgivningstillstånd av Myndigheten för radio och TV för de båda urvalssystemen online, personkontakt.se samt företagskontakt.se.

personkontakt.se är en statistikdatabas, vilket bland annat innebär att man inte kan se exempelvis civilstånd på en enskild person. Urval görs av målgrupper där minsta leverans är 100 poster.

företagskontakt.se innehåller namngivna beslutsfattare vilka samlas genom egen telemarketing. Vi använder inte andra medel såsom programvaror för att söka på internet av uppgifter (så kallad spindel) och vi använder oss inte av utskick av enkäter.

Försäljning av kontaktuppgifter hos företag, inkluderat personliga e-postadresser, sker restriktivt och vi levererar till exempel inte e-post till företag som inte har ett relevant ärende till rätt målgrupp. Våra krav är hårdare än hos någon annan aktör gällande den tidsfrist man har på sig att nyttja en leverans och att en leverans sker för engångsbruk.

Personuppgiftslagen

Den 24 oktober 1998 trädde personuppgiftslagen (SFS 1998:204) i kraft. Lagen bygger på ett EG-direktiv och ska hindra att den personliga integriteten kränks genom behandling av personuppgifter. Lagen kompletterades våren 2004 för att bland annat hantera regler som gäller vid e-postmarknadsföring B2C och B2B. PuL finns att läsa i sin helhet, exklusive komplettering på rikdagens hemsida.

Utdrag ur register

Privatpersoner kan begära utdrag ur register med stöd av Datalagen §10. Marknadsinformation i Sverige AB hänvisar till Skatteverket och andra aktörer som själva har databaser innehållande personinformation. Vi tillhandahåller endast statistikdatabaser där enskilda personer inte kan sökas.  

Källangivelse

Vid postala utskick, samt e-postutskick, vid marknadsföring mot företag anges "Marknadsinformation i Sverige AB, 08-514 905 90" som källa.

Vid målgruppsurval online på personkontakt.se uppges "Eniro, 020-364656" som källa. Vid övriga leveranser av till exempel bilägare, fastighetsägare eller barnfamiljer, kommer information om källa att informeras om samt fyllas i vid leverans vid samtliga poster.

Marknadsföringslagen

Marknadsföringslagen består av riktlinjer för hur bearbetning av målgrupper får göras samt vad som inte får göras. Till exempel beskriver lagen att det inte är tillåtet att kontakta ett företag som har avsagt sig reklam från en viss avsändare. Läs mer om lagen här.

Branschorganisationen SWEDMA

Marknadsinformation i Sverige AB är medlem i branschorganisationen SWEDMA. Vi har varit med i den grupp som formulerat riktlinjer för användande av e-postregister vid marknadsföring mot företag. Swedmas allmänna regler finns att läsa här.


Medlem i Swedma

Kontakta oss gärna om du har frågor om lagar och regler