API adressuppgifter

API och webservice för adressökning

Vår API-tjänst för sökning av adressuppgifter till privatpersoner och företag innebär att era kunder och anställda fyller i personnummer, organisationsnummer eller telefonnummer för att få uppdaterade företags- och personuppgifter.

En standarduppsättning innehållande slagning av telefonnummer, personnummer eller organisationsnummer där adressuppgifter presenteras, skapas av oss utan kostnad. Våra API-tjänster är utvecklade på en teknisk plattform där en mycket stor mängd samtidiga slagningar presenterar önskad information utan fördröjning. Ni erhåller väl dokumenterad teknisk specifikation inför uppsättning av våra API-tjänster i de egna systemen.

Som ett komplement erbjuder vi också kontinuerlig uppdatering av era register. Vid uppsättning av webbservice mot till exempel CRM innehållande företagsuppgifter kan importen också innehålla marknadsledande kontaktinformation till ledningsgrupper där e-postadresser och direkttelefonnummer finns till de högsta beslutsfattarna.

Personuppgifter uppdateras regelbundet mot SPAR. Adressuppgifterna kan också kompletteras med fastighetsinformation och fordonsinformation.

Sagt om implementation av vårt API

"Marknadsinformations API för personuppgifter gick riktigt smidigt att implementera i vår applikation. Dokumentationen var god och på under två timmar var integrationen klar.

Programmatiskt inhämtade adressuppgifter hjälper oss behålla dialogen med våra givare och ser dessutom till att eliminera fel som kan uppstå vid manuell hantering."

Digital Creative på ECPAT Sverige.

ECPAT har arbetat i över 20 år för att sexuella övergrepp mot barn ska stoppas innan de begås, för varje barns rätt att inte utnyttjas i sexhandel.

Vill du veta mer om våra API-tjänster?