Målgruppsanalys – privatpersoner

Analysera befintliga kunder

Vi hjälper dig att genomföra målgruppsanalys av privatpersoner så att du enklare kan hitta nya liknande kunder inför dina marknadsaktiviteter.

Vi analyserar din data utifrån sociodemografisk data, köpkraft, boendeform, utbildningsnivå, familjesammansättning, fordon, livsstilstyper, beteende, attityder och en mängd övrig information.

Genom att göra en målgruppsanalys av privatpersoner kan man bättre förstå deras beteenden och preferenser och därefter anpassa produkter och tjänster efter deras intressen och behov. Genom att på djupet analysera och identifiera din målgrupp kan du med en större träffsäkerhet nå fram med ditt budskap.

Efter utförd målgruppsanalys definierar vi de livsstilstyper som utmärker dina egna kunder. I våra urvalssystem kan du sedan välja de olika livsstilstyperna i kombination med sociodemografisk data och därmed begränsa urvalet utifrån till exempel ålder och region.

All analys sker i statistikdatabaser vilket innebär att alla personuppgifter har tagits bort. Adressregistren uppdateras regelbundet och NIX-registret innebär att du tar hänsyn till de som inte vill bli kontaktade i marknadsföringssyfte.

Vår support finns alltid tillgänglig via telefon, chatt eller e-post. Vi hjälper dig gärna att komma igång med träffsäkra analyser och urval!

Kontakta oss för kostnadsfri diskussion om analys och målgruppsurval!