Adresser till barnfamiljer

Nå ungdomar och målsmän till

barn under 16 år

När du vill nå barnfamiljer eller personer under 16 år hjälper vi till med antalsberäkningar, tillståndsansökningar och filkonvertering.

Vi gör uttag från Skatteverkets folkbokföringsregister - SPAR som personuppgiftsbiträde. 

Skatteverket kontrollerar inte sina adressleveranser mot NIX-registret, det kan ni beställa hos oss som en tilläggstjänst. Vi kan också komplettera urvalet med telefonnummer, fast telefon såväl som mobiltelefonnummer. 

Nå svenska barnfamiljer enkelt och kostnadseffektivt