Chatta
Kontakt

Hantering av företagsuppgifter

Utdrag och ändring i företagsregister

Marknadsinformation i Sverige AB innehar och förädlar register med alla företag och organisationer i Sverige. Grundinformation om f öretagen, såsom bransch, storlek och region, inhämtas från svenska myndigheter och auktoriserade kredit­upplysnings­företag. Komplettering av grundinformationen sker genom egna intervjuer, där vi samlar in och uppdaterar namn på beslutsfattare, direkt­telefon­nummer och personliga e-postadresser, samt hemsida och info-box.

Företagsinformationen säljs endast till seriösa aktörer som vänder sig med riktade budskap till relevanta målgrupper. Det är kostnadsfritt att stå med i registret. För publiceringsspärr av uppgifter, se nedan.

Utgivningstillstånd och personuppgiftsansvar

Marknadsinformation i Sverige AB är personuppgiftsansvarigt för de kontaktuppgifter vilka insamlas i egen regi. Utgivningstillstånd för publicering av dessa kontaktuppgifter har utfärdats av Myndigheten för press, radio och TV.

Hantering av kontaktuppgifter

Företagsuppgifterna förvaras skyddade mot intrång av obehörig part på dedikerade servrar i serverhall med högsta EU-säkerhets­klassificering. Kontaktuppgifter kopplade till företagen, uppdateras minst en gång per år.

Varje enskild kontaktuppgift, vilken samlas in genom telefonintervju, loggas med tidsstämpel inför uppföljning. Namn på VD kontrolleras maskinellt månadsvis.

Leverans sker via säkra leveranssystem innehållande tvåstegsautentisering.

Kontakt inför utdrag och ändring i företagsregister

En enskild beslutsfattare vars namn finns i vårt register, alternativt representant från företaget, kan när som helst kontakta oss och begära att få en eller flera uppgifter ändrade eller spärrade för publicering. Beslutsfattaren eller representanten kan också begära utdrag av samtliga uppgifter vilka härrör till företaget.

Vid förfrågan om utdrag i företagsregister skall avsändaren på ett tydligt sätt kunna kopplas till det aktuella företaget för att Marknadsinformation i Sverige AB ska kunna delge uppgifterna.

Även företagets grunddata kan spärras för publicering. Detta görs vanligen hos Statistiska Centralbyrån (SCB), vilket då innebär spärr hos samtliga leverantörer.

Kontaktuppgifter inför utdrag, ändring och övriga frågor gällande företagsregister:

Marknadsinformation i Sverige AB
Sundbybergs Torg 1 H
172 67 Sundbyberg

08-514 905 90
dataskyddsombud@marknadsinformation.se

Marknadsinformation i Sverige AB

Sundbybergs torg 1 H 7 tr

172 67 Sundbyberg

08-514 905 90

info@marknadsinformation.se
LinkedIn