Om Marknadsinformation

Marknadsinformation i Sverige AB (Marknadsinformation)

Marknadsinformation levererar tjänster gällande person- och företagsinformation. Vi har mycket god branschkännedom där de flesta hos oss har minst 15 års erfarenhet av registervårdstjänster, målgruppsurval, analys och systemintegrationer för dataöverföring. 

System och datakvalitet

Våra egenutvecklade system för målgruppsurval har utvecklats i syfte att våra kunder enkelt ska få fram rätt målgrupp till konkurrenskraftiga priser. Vi arbetar endast med kompletta databaser vilka uppdateras med maximal frekvens. 

Användarvänliga system och funktioner har gjort att vi idag har över 800 användare som genom några enkla klick får uppdaterad information levererad inom några sekunder. PostNord och Artexis är exempel på användare som också har tillgång till en mycket tillgänglig och kunnig support.

Kartläggning och intervjuer

Marknadsinformation är det enda företag som, genom egna telefonintervjuer, frekvent uppdaterar och kompletterar bland annat kontaktinformationen inom svenska företag. Vi har idag marknadsledande täckning av namn på de högsta beslutsfattarna, personliga e-postadresser och direkttelefonnummer.

Vi har kartlagt marknad i kundspecifika uppdrag, och levererat information, till bland andra SAP, Microsoft och Apple Premium Resellers.  

Partners och underleverantörer 

En förutsättning för att kunna leverera korrekt information, addera information på befintliga kundregister eller exkludera rätta poster från ett urval är att vi jobbar med marknadens mest kompletta och uppdaterade marknadsinformation.

Vi har flerårigt partnerskap med bland andra Idédata Marketing AB, Syna AB, Skatteverket, Bolagsverket, Lantmäteriet och Fordonsregistret. 

Vi är en oberoende leverantör och använder oss av den information som bäst passar de uppdrag våra kunder ger oss. Vi ser också till så att alla leveranser sker till lägst möjliga pris. 

Branschorganisationen SWEDMA 

Marknadsinformation är medlem i branschorganisationen SWEDMA och har bland annat varit med och tagit fram etiska regler vid e-postmarknadsföring.


Nå högsta beslutsfattarna bland svenska företag och organisationer