Adresser till bilägare

Urval ur Fordonsregistret

Vi levererar fordonsinformation från Transportstyrelsens register vilket är den enda riktiga källan med korrekt och uppdaterad information.  

Vi ger dig möjlighet att välja din målgrupp utifrån en rad olika parametrar. Du väljer sedan märke, ålder och modell på bilen.

Vi levererar bilägare med utdelningsadress, med eller utan hem- eller mobiltelefonnummer. Adressuppgifter och telefonnummer är kontrollerade mot uppdaterade NIX-register.

 

Du kan också välja om du vill ha företag med leasingavtal som målgrupp istället för privata ägare. Vi kan också justera urvalen utifrån antal leasingavtal.

Marknadsinformation i Sverige AB är marknadsledande leverantör av kontaktinformation till beslutsfattare inom svenskt näringsliv. Du når rätt person inom företagen med e-postadresser och direkttelefonnummer.

Kontakta oss för bästa möjliga urval som passar er verksamhet. 

Nå svenska bilägare, vi hjälper dig med urval ur Fordonsregistret