Adresser till fastighetsägare

Urval ur Lantmäteriets register

Marknadsinformation i Sverige AB har 15 års erfarenhet gällande tjänster inom fastighetsinformation.

Vi hjälper dig till rätt målgrupp av fastighetsägare. Du kan välja ägare av villor, fritidshus eller bostadsrätt. Vi kan även hjälpa dig med adresser till skogsägare, ägare till lantbruk eller andra kommersiella fastigheter.

Urvalen kan ske med hjälp av taxeringsvärde, boyta, byggår, värdeår, antal lägenheter alternativt yta på skog eller åkermark etcetera. Vi kan även komplettera ditt eget register med information om fastighetsinnehav. 


Kontakta gärna oss för diskussion om urval, registerhantering och prisuppgifter. 

Vill du nå villaägare eller medelstora bostadsrättsföreningar i din region?