DataDIA AB byter namn till Marknadsinformation i Sverige AB

Ändring av namn gjordes hos Bolagsverket per den 16 juni 2015.

I och med vår strategi att erbjuda marknaden ett komplett tjänsteutbud så byter vi namn från DataDIA AB till Marknadsinformation i Sverige AB.

Vårt mål att erbjuda marknadens bästa täckning av kontaktinformation bland de högsta beslutsfattarna inom svenskt näringsliv, samt att möjliggöra urval av personregister online är nu uppnått. Vi har också utvecklat gränssnitt för integrering mot exempelvis CRM-system, tjänster för person- och organisationsnummersättning och utökat vår information till att innefatta bilägare och fastighetsinformation.

- När vi nu har lagt grunden för att kunna leverera maximal täckning och kvalitet i målgruppsurval, så tar vi det sista steget mot att bli en komplett leverantör av marknadsinformation. Steget innefattar vidareutveckling av integrerade lösningar och tjänster såsom analys av våra kunders befintliga kundstock. Därav namnbytet till Marknadsinformation i Sverige AB.

Niklas Linder, VD