Om målgruppsurval

Urval utifrån kunskap och kreativitet

Marknadsinformation i Sverige AB har 15 års branscherfarenhet gällande tjänster kring urval, matchningar och analys.

Vi vet vilka källor som har bäst kvalitet och täckning, oavsett om det gäller företagsinformation eller personinformation. Vi jobbar uteslutande med egen information, och med information från underleverantörer där regelbunden uppdatering sker. 

Ett felriktat utskick kan bli kostsamt, liksom ett skamfilat rykte ofta också förknippas med minskad intäkt. Enkla metoder eliminerar ofta onödiga kostnader. Bearbetar du till exempel privatpersoner i bostadsrätter så kan en enkel körning mot lägenhetsnummer innebära stora besparingar. Du slipper risken att uppfattas som ett företag "som inte har kontroll på egna register" och du sparar dessutom onödiga kostnader om du riktar dig till en person per hushåll.

 

Vänder du dig till företag så finns det anledning att se över små, och ibland större, justeringar. Vi guidar dig gärna i en diskussion om ägarformer, nyckeltal och branscher så att du minimerar risken att bearbeta fel, eller för stor, målgrupp.

Vänder du dig till mindre företag finns det olika sätt att säkerställa att företagen verkligen är aktiva. 

Vi ger dig gärna vägledning i flera metoder att undvika onödiga kostnader i tryck, porto och adressinköp. Vi finns ständigt tillgängliga via telefon och chat-funktioner på våra hemsidor. 

Låt oss hjälpa dig att hitta din målgrupp