Registervård

Rättad och kompletterad företagsinformation

Marknadsinformation i Sverige AB utför registervård i några få steg. Initialt krävs en identifiering av samtliga företag så att man med säkerhet inkluderar och exkluderar rätt information till rätt företag. 

Vi arbetar med egenutvecklad programvara för identifiering av huvudkontor och arbetsställen. Vårt underlag utgörs av kompletta databaser med organisationsnummer samt CFAR-nummer. 

Vår egen märkning MISE-ID medföljer kostnadsfritt samtliga poster i alla leveranser. 

Du kan komplettera ditt register med hemsidor, e-postadresser och namn på beslutsfattare tillsammans med en mängd övrig företagsinformation.

Löpande uppdateringar

Vi har rutiner för att lägga upp automatisk uppdatering av era register som till exempel kan finnas i ert CRM-system. Vi definierar säkerhetsnivå, filformat, frekvens och typ av information som ska finnas med i de automatiska filleveranserna. 

 

Import av ID-nr till urvalssystem 

Samtliga leveranser från Marknadsinformation i Sverige AB innehåller kostnadsfritt MISE-ID som alternativ till organisationsnummer-sättning.

I vårt egenutvecklade system för urval av företagsregister online finns en importfunktion av organisationsnummer alternativt MISE-ID. 

Ni väljer själv den information ni önskar till varje importerat företag såsom storlek, bransch, ägarform, namn på beslutsfattare, e-postadresser och hemsida.

Leverans av uppdaterade adressuppgifter och den information ni har valt att exportera sker inom några sekunder. 

Telefonnummersättning

Bolagsverkets och SCB:s uppgifter om telefonnummer är de som branschens aktörer förlitar sig på och levererar till sina kunder. När ett företag byter telefonnummer så ändras detta sällan hos källan. Marknadsinformation i Sverige har kontinuerligt rättat telefonnummer manuellt sedan 1985 i den dagliga verksamheten.

Vi utför också telefonnummersättning till de högsta beslutsfattarnas direkttelefonnummer där vi idag har marknadsledande täckning.

Vill ni ha hjälp med att maximera precisionen i ert kundregister?