Registervård

Marknadsinformation i Sverige AB lanserar nya funktioner i urvalssystemen personkontakt.se och foretagskontakt.se. Funktionen innebär importmöjlighet av organisationsnummer eller personnummer inför exkludering av nya målgruppsurval samt registervård.

Vid en import av organisationsnummer kan våra kunder exportera uppdaterade adressuppgifter samt komplettera filen med exempelvis e-postadresser till beslutsfattare, namn på beslutsfattare, infobox och hemsidor.