Vi hjälper UNHCR med registervårdstjänster

Marknadsinformation i Sverige AB hjälper UNHCR med registervårdstjänster, så att de kan arbeta med tillförlitliga och uppdaterade register i sitt arbete att komma i kontakt med potentiella bidragsgivare. Arbetet prioriteras och debiteras inte.